SOLAKRYL BT 55 - roztoková akrylátová pryskyřice

SLOŽENÍ:

Roztoková akrylátová pryskyřice na bázi polybutylmetakrylátu rozpuštěným v toulenu

DOPORUČENÉ OBLASTI POUŽITÍ:

 • Restaurování a konzervování dřeva – pro profesionální restaurátory
 • Ochrana dřeva – pro každého
 • Ochrana plošných spojů v elektrotechnice

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

 • skupenství (při 20°C): viskózní kapalina
 • zápach (vůně): po toulenu
 • obsah netěkavých složek (sušiny): 52-56 %
 • teplota skelného přechodu: cca 45 °C
 • hustota: cca 0,900 g/cm3
 • rozpustnost (při °C):
  ve vodě: nerozpustný
  v jiných rozpouštědlech: rozpustný v benzenu, toluenu, xylenu, acetonu, etylacetátu

BALENÍ:

 • plechovka 1 litr
 • kanystry 5 a 10 kg
 • sud 180 kg

Máte dotaz? Zanechte nám vzkaz

Zadejte aktualní rok:

Vámi zde vyplněné osobní údaje budou použity výhradně k reakci na požadavky, odeslané pomocí tohoto formuláře a nebudou nijak dále zpracovávány.