SOLAKRYL BX - roztoková akrylátová pryskyřice

SLOŽENÍ:

Polybutylmetakrylát rozpuštěný v xylenu.

DOPORUČENÉ OBLASTI POUŽITÍ:

 • výroba nátěrových hmot a lepidel (pojivo)

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

 • skupenství (při 20°C): viskózní kapalina
 • barva: bezbarvá až slabě nažloutlá
 • zápach (vůně): po xylenu
 • obsah netěkavých složek (sušiny): 52-56 %
 • hustota cca. 0,900 g/cm3
 • rozpustnost (při °C):
  ve vodě: nerozpustný
  v jiných rozpouštědlech: rozpustný v benzenu, toluenu, xylenu, acetonu, etylacetátu

BALENÍ:

 • plechovka 1 litr
 • sud 180 kg

Máte dotaz? Zanechte nám vzkaz

Zadejte aktualní rok:

Vámi zde vyplněné osobní údaje budou použity výhradně k reakci na požadavky, odeslané pomocí tohoto formuláře a nebudou nijak dále zpracovávány.